Persbericht: Stichting Moskee Nasser, Veenendaal, 16 oktober 2021

Stichting Moskee Nasser Veenendaal onthutst naar aanleiding van NRC artikel

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van het artikel in de NRC van 15 oktober jl. Hierin wordt beschreven dat diverse moskeeën onrechtmatig in het geheim zijn onderzocht waarbij tevens gebruik is gemaakt van een particulier bedrijf genaamd NTA in opdracht van NCTV en de betrokken gemeenten waaronder gemeente Veenendaal.

Stichting Moskee Nasser heeft haar deuren altijd open gehouden voor de gemeente en haar inwoners waarbij er, zo leek het, structureel een constructieve samenwerking plaats vond tussen de gemeente en het moskeebestuur. Daarnaast is er de afgelopen jaren altijd de dialoog gezocht vanuit het moskeebestuur naar de gemeente ten aanzien van verschillende onderwerpen.

Gezien de constructieve en transparante houding vanuit het moskeebestuur, zijn wij met stomheid geslagen naar aanleiding van het lezen van dit NRC artikel en de hierin geconstateerde punten. Dit heeft het vertrouwen jegens de gemeente beschadigd en zal tevens een enorme domper zijn voor de Islamitische gemeenschap van Veenendaal gezien de diverse handreikingen die er vanuit de moskee Nasser richting de gemeente zijn gedaan.

Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste en eisen een duidelijke schriftelijke en mondelinge verklaring vanuit de gemeente waarin onder andere de volgende vragen zullen worden beantwoord:

– Welke informatie is er vergaard en wat is hiermee gebeurt?

– Is de privacy geschonden van moskee bestuursleden en haar gemeenschap?

– Welke juridische basis is er gebruikt voor de rechtvaardiging van dit grootschalige onderzoek?

– Kan de gemeente concreet een toelichting geven op deze gang van zaken waarin o.a. de aanleidingen, tijdslijnen, intenties en overige zaken die in chronologische volgorde dit traject beschrijven? Hierin verwacht de moskee een duidelijke en een specifieke uiteenzetting.

Gezien de enorme emotionele en maatschappelijke impact die dit bericht en deze gang van zaken jegens de moskee en haar leden in potentie kunnen hebben, zal het moskeebestuur zich beraden op eventuele vervolgstappen. Ook zullen wij met de betrokkenen en andere moskeeën de samenwerking zoeken en bekijken hoe er effectief tegen deze onrechtmatige gang van zaken opgetreden kan worden.

Bestuur Stichting Moskee Nasser