Algemene informatie

Aanleiding
De Stichting Moskee Nasser in Veenendaal groeit uit haar jasje. Daarom zijn we al jaren in overleg met de gemeente Veenendaal op zoek naar een andere locatie. En alhamdou lillah hebben we eind december 2015 na jaren onderhandeling met de gemeente, en verschillende bijeenkomsten met de bewoners, een koopovereenkomst getekend voor een stuk grond aan de Nijverheidslaan in Het Pionierkwartier. (vroeger bekend onder de naam Het Stationskwartier). De nieuwe locatie van Moskee Nasser is voorzien naast het gebouw De Rozenbottel.

Stichting Moskee Nasser krijgt dus een nieuw moskeegebouw aan de Nijverheidslaan in Veenendaal. Wanneer het nieuwe moskeegebouw gerealiseerd is, zullen de activiteiten zich uitbreiden in sha Allah. Wij krijgen dan de beschikking over groot eigen gebouw, waar we onafhankelijk zijn van anderen en welke we optimaal zullen gebruiken om onze gemeenschap dienstbaar te zijn. Help ons dus om deze droom te verwezenlijken.

Het huidige gebouw aan de Heuvel 7 in Veenendaal is veel te klein geworden voor het aantal bezoekers dat dagelijks de moskee bezoekt. Niet alleen voor de dagelijkse gebeden, maar ook voor de grotere maatschappelijke rol die de Stichting zal innemen is een groter gebouw van essentieel belang. De moskee zal meer dan vroeger in de toekomst een gebouw zijn waar gebeden worden verricht, maar ook een faciliterende rol zal vervullen voor welzijnsinstellingen, cursussen, gezondheidstrainingen, ontmoetingen en discussies.

Motto van het bestuur: Moskee is meer dan een gebedsruimte!

De toekomstige multifunctionele gebouw heeft straks genoeg gebedsruimtes, klaslokalen, bibliotheek, conferentieruimtes, ontmoetingsruimtes voor jong en oud en een wasruimte voor overledenen.

Kortom: een gebouw voor de toekomst.
De Stichting Moskee Nasser zamelt geld in voor de bouw van deze nieuwe moskee. Daarom worden hierbij alle moslims in Veenendaal en omstreken maar ook daarbuiten opgeroepen om een bijdrage te leveren aan dit project. Alle donaties worden dankbaar geaccepteerd, ongeacht de grootte. Wij vragen Allah, de Almachtige, om degenen te belonen die een bijdrage hebben geleverd. De donaties kunnen gestort worden op rekeningnummer NL14RABO0171082680 ten name van Stichting Moskee Nasser, onder vermelding van ‘Donatie Nieuwbouw moskee’.

De nieuwe moskee zal in sha Allah bestaan uit 3 bouwlagen. Op de begane grond wordt, naast een grote mannengebedsruimte, de volgende sociaal-maatschappelijke functies ingericht:

– Klaslokalen;
– Kantoorruimtes;
– Bibliotheek;
– Dienstwoning voor de imam;
– Ontmoetingsruimte voor mannen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Wasgelegenheid voor overledenen.

Op de 1e verdieping zal een aparte vrouwengebedsruimte gerealiseerd worden met enkele ruimte met sociaal maatschappelijke functie.

– Ontmoetingsruimte voor vrouwen;
– Klaslokalen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Bibliotheek;

Op de 2e verdieping zal een multifunctionele ruimte met een sociaal maatschappelijke functie gerealiseerd worden.

– Ontmoetingsruimte;
– Klaslokalen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Bibliotheek;

Daarnaast ook voldoende klaslokalen voor het onderwijs en andere activiteiten

De nieuwe moskee zal in sha Allah volledig gefinancierd worden door de giften en donaties. Daarom hebben wij uw (financiële) steun voor de bouw van de moskee hard nodig. Onze Stichting is als ANBI-instelling erkend door de Belastingdienst. Dat betekent dat u uw giften aan onze Stichting kunt aftrekken van de belasting bij uw aangifte indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst.

Wij doen dan ook een beroep op elke moslim in Veenendaal en omstreken om een bijdrage te leveren voor de bouw van de nieuwe moskee.

arab
hadith

Dus beste broeder en zuster, haast u om uw bijdrage aan de moskee te leveren. We weten immers niet wanneer er een einde komt aan ons leven in deze wereld. En het enige wat ons kan helpen na de dood zijn onze goede daden. Velen zijn u inmiddels voorgegaan en hebben hun bijdrage al aan de moskee gegeven.

Alle hulp is van harte welkom en alle soorten donaties zijn mogelijk; grote bedragen, kleine bedragen, maandelijkse donaties en eenmalige donaties.

Wat kunt u nog meer doen voor de moskee?
Naast bovenstaande mogelijkheden, is het natuurlijk ook wenselijk dat een ieder van ons uit de gemeenschap zich inzet voor de bouw van de moskee. Heeft u zelf uw bijdrage al voldaan, maar kent u andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring die hun bijdrage nog niet voldaan hebben, praat met hen en overtuig hen van de noodzaak van de nieuwe moskee.

+ Bouwproject

Het huidige gebouw aan de Heuvel 7 in Veenendaal is veel te klein geworden voor het aantal bezoekers dat dagelijks de moskee bezoekt. Niet alleen voor de dagelijkse gebeden, maar ook voor de grotere maatschappelijke rol die de Stichting zal innemen is een groter gebouw van essentieel belang. De moskee zal meer dan vroeger in de toekomst een gebouw zijn waar gebeden worden verricht, maar ook een faciliterende rol zal vervullen voor welzijnsinstellingen, cursussen, gezondheidstrainingen, ontmoetingen en discussies.

Motto van het bestuur: Moskee is meer dan een gebedsruimte!

De toekomstige multifunctionele gebouw heeft straks genoeg gebedsruimtes, klaslokalen, bibliotheek, conferentieruimtes, ontmoetingsruimtes voor jong en oud en een wasruimte voor overledenen.

Kortom: een gebouw voor de toekomst.
De Stichting Moskee Nasser zamelt geld in voor de bouw van deze nieuwe moskee. Daarom worden hierbij alle moslims in Veenendaal en omstreken maar ook daarbuiten opgeroepen om een bijdrage te leveren aan dit project. Alle donaties worden dankbaar geaccepteerd, ongeacht de grootte. Wij vragen Allah, de Almachtige, om degenen te belonen die een bijdrage hebben geleverd. De donaties kunnen gestort worden op rekeningnummer NL14RABO0171082680 ten name van Stichting Moskee Nasser, onder vermelding van ‘Donatie Nieuwbouw moskee’.

+ Bouwplan

De nieuwe moskee zal in sha Allah bestaan uit 3 bouwlagen. Op de begane grond wordt, naast een grote mannengebedsruimte, de volgende sociaal-maatschappelijke functies ingericht:

– Klaslokalen;
– Kantoorruimtes;
– Bibliotheek;
– Dienstwoning voor de imam;
– Ontmoetingsruimte voor mannen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Wasgelegenheid voor overledenen.

Op de 1e verdieping zal een aparte vrouwengebedsruimte gerealiseerd worden met enkele ruimte met sociaal maatschappelijke functie.

– Ontmoetingsruimte voor vrouwen;
– Klaslokalen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Bibliotheek;

Op de 2e verdieping zal een multifunctionele ruimte met een sociaal maatschappelijke functie gerealiseerd worden.

– Ontmoetingsruimte;
– Klaslokalen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Bibliotheek;

Daarnaast ook voldoende klaslokalen voor het onderwijs en andere activiteiten

+ Financiering

De nieuwe moskee zal in sha Allah volledig gefinancierd worden door de giften en donaties. Daarom hebben wij uw (financiële) steun voor de bouw van de moskee hard nodig. Onze Stichting is als ANBI-instelling erkend door de Belastingdienst. Dat betekent dat u uw giften aan onze Stichting kunt aftrekken van de belasting bij uw aangifte indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst.

Wij doen dan ook een beroep op elke moslim in Veenendaal en omstreken om een bijdrage te leveren voor de bouw van de nieuwe moskee.

arab
hadith

Dus beste broeder en zuster, haast u om uw bijdrage aan de moskee te leveren. We weten immers niet wanneer er een einde komt aan ons leven in deze wereld. En het enige wat ons kan helpen na de dood zijn onze goede daden. Velen zijn u inmiddels voorgegaan en hebben hun bijdrage al aan de moskee gegeven.

Alle hulp is van harte welkom en alle soorten donaties zijn mogelijk; grote bedragen, kleine bedragen, maandelijkse donaties en eenmalige donaties.

Wat kunt u nog meer doen voor de moskee?
Naast bovenstaande mogelijkheden, is het natuurlijk ook wenselijk dat een ieder van ons uit de gemeenschap zich inzet voor de bouw van de moskee. Heeft u zelf uw bijdrage al voldaan, maar kent u andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring die hun bijdrage nog niet voldaan hebben, praat met hen en overtuig hen van de noodzaak van de nieuwe moskee.