Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 personen waarvan er 3 als jongeren bestempeld kunnen worden. Dit is een goede weerspiegeling van de bezoekers van de moskee. De meerderheid van het bestuur is hoogopgeleid. Naast hun werk worden de bestuurstaken als vrijwilliger ingevuld. Deze zware taak en verantwoordelijkheid die deze bestuursleden op zich dragen, wordt volledig vrijwillig uitgeoefend naast hun eigen fulltimebaan. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat te maken heeft met Stichting Moskee Nasser.

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter H. Saidi
 • Penningmeester K. Mokhtari
 • Algemeen bestuurslid M. Bekkali
 • Algemeen bestuurslid A. Ziani
 • Algemeen bestuurslid S. Kamaran
 • Algemeen bestuurslid F. Zabaat

bestuur

Primaire taken bestuur:

 • Oprichten en in stand houden van een islamitisch gebedshuis (moskee).
 • Dagelijkse leiding van Stichting Moskee Nasser
 • Faciliteren van islam beleving
 • Contacten onderhouden met (overheids) instanties
 • Integratie- en participatie bevorderende activiteiten organiseren

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming.