De Imam

Naam:  M. Akididach

Primaire taken van de imam;

  • Voorganger bij de 5 dagelijkse gebeden
  • Elke vrijdag een preek houden
  • Islamistische leer onderwijzen aan zowel kinderen, ouderen en volwassen
  • Leiden van de uitvaartdiensten
  • Vertrouwenspersoon voor de gemeenschap

De heer Akdidach is sinds 1985 in dienst als imam bij de Stichting Moskee Nasser Veenendaal. Zijn taak als imam is vooral het leiden van de 5 gebeden per dag, elke vrijdag een preek houden en islamitische leer onderwijzen. De heer Akdidach heeft vanaf het begin zijn trouw en grote inzet getoond voor de gemeenschap. Onder zijn leiding is de gemeenschap in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Hij heeft zich vele jaren tot de dag van vandaag op diverse manieren verdienstelijk gemaakt voor het religieuze leven in onze gemeenschap.

De rol van onze imam is van ongekende waarde. Zijn taak beperkt zich niet slechts tot religieuze werkzaamheden zoals het leiden van het gebed, maar ook werkzaamheden die betrekking hebben op het dagelijkse leven. Zo biedt hij bijvoorbeeld een helpende hand aan mensen die gebukt gaan onder problemen die zich zowel op gebied van het geloof als op gebied van wereldse zaken afspelen, en kan hij de moslims van religieuze adviezen voorzien. Verder leidt onze imam de gemeenschap middels lessen en individuele gesprekken.

Onze imam staat altijd 24 uur per dag, 7 dagen per weken klaar voor de gemeenschap. Of het nu gaat om een bemiddeling bij conflicten, sterfbegeleiding of relationele problemen. Onze imam is altijd bereid om hieraan zijn bijdrage te leveren voor een betere samenleving.

Imam spreekuur
Heb je een religieuze vraag of zit je met bepaalde kwestie en wilt u dit in vertrouwen met onze imam bespreken? Vanaf nu is dit mogelijk. De imam heeft een vaste spreekuur na het vrijdagmiddag gebed.