Donatie

Hoe kunt u bijdragen aan de bouw van de moskee?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bijdrage te voldoen:

Uw bijdrage voor de bouw van de moskee kun u overmaken op rekening NL14RABO0171082680 onder vermelding van “bijdrage nieuwbouw moskee”. Voor een goede registratie is het ook van belang om uw voornaam en achternaam te vermelden. Het is mogelijk om uw bijdrage ineens te voldoen of te verspreiden over verschillende perioden. Aan u de keuze.

– u betaalt uw bijdrage contant bij de imam of 1 van de bestuursleden. U krijgt een kwitantie als bewijs van betaling mee;

– u stort uw bijdrage rechtstreeks op onze speciale bankrekening voor de nieuwbouw. Uw bankafschrift is uw bewijs. Aan het einde van het jaar krijgt u op verzoek van ons een jaarlijks overzicht waaruit blijkt hoeveel u dat jaar aan de moskee gedoneerd hebt;

– u vult onze speciale machtigingskaart (zie downloads) voor de bouw in met een bedrag naar keuze. U stuurt de machtigingskaart naar: Stichting Moskee Nasser, Heuvel 7, 3905 BA Veenendaal. U kunt de machtiging ook in de moskee afgeven. Wij zorgen er dan voor dat er periodiek een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven;

– u doneert uw sieraden voor de bouw van de moskee. Na verkoop van de sieraden ontvangt u van ons een bewijs waaruit blijkt wat de waarde is geweest van uw donatie.

Wat kunt u nog meer doen voor de moskee?
Naast bovenstaande mogelijkheden, is het natuurlijk ook wenselijk dat een ieder van ons uit de gemeenschap zich inzet voor de bouw van de moskee. Heeft u zelf uw bijdrage al voldaan, maar kent u andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring die hun bijdrage nog niet voldaan hebben, praat met hen en overtuig hen van de noodzaak van de nieuwe moskee.

De profeet, vrede zij met hem, zegt in dit geval het volgende: “een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft ge├»ntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

Hopelijk behoort u dan tot diegene die anderen opgeroepen hebben om het goede te doen voor hun eigen religie.

Met de inspanning van ons allen voor deze nobele zaak zal het eindresultaat, de bouw van een nieuwe moskee, spoedig met de wil van Allah zichtbaar worden.

Moge Allah u met het goede belonen.