Huiswerkbegeleiding

Vindt uw kind huiswerk maken lastig? Kan uw kind hulp gebruiken bij het maken van zijn of haar HUISWERK?

Schrijf je dan nu in voor huiswerkbegeleiding in de Moskee Nasser Veenendaal.

Doelstelling

Samen trachten en ervoor te zorgen dat de ongelijkheid in onderwijs tot het minimum gereduceerd wordt, door de doorstroming van onze jongeren naar het hoger onderwijs te bevorderen.

Doelstellingen op een rij:

  1. Jongeren helpen met huiswerk op het gebied van exacte vakken;
  2. Jongeren adviseren en helpen bij het kiezen van de juiste vervolgstudie;
  3. Jongeren stimuleren en motiveren om (door) te gaan studeren.
  4. Jongeren bewust maken dat de moskee meer biedt dan alleen religieuze zaken.
  5. Jongeren bewust maken dat het een grote gunst is wanneer je je inzet voor de gemeenschap op welk vlak dan ook.

Bovenstaande doelstellingen zijn met name gericht op de jongeren in de “belangrijke klassen”. Dit is het 1e jaar van het voortgezet onderwijs, eindexamen klassen en het 1e jaar van het hoger onderwijs.

Vanaf oktober 2016 zullen we wederom huiswerkbegeleiding voor jongens van de middelbare school aanbieden. De huiswerkbegeleiding in de Moskee Nasser wordt gegeven door ervaren docenten in het regulair onderwijs of door jongeren.

Voor volgend jaar willen wij ook starten met een aparte groep huiswerkbegeleiding voor meisjes van middelbare scholen. De huiswerkbegeleiding in de Moskee Nasser wordt gegeven door zusters met ervaring in het regulier onderwijs. De meisjes krijgen ondersteuning en begeleiding in het maken van opdrachten, voor het voorbereiden van presentaties en toets en het overhoren hiervan.

ENTREE/CITO-TOETSTRAINING

Leerlingen van de basisscholen worden enkele malen per jaar getoetst. Daarnaast worden aan het eind van de laatste groepen entreetoetsen afgenomen en in groep 8 de Cito-eindtoets.

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Entree- en Citotraining. In deze trainingen wordt geoefend met recente Citotoetsen /oefensets en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, specifiek geoefend.

In de lagere groepen spreken we liever over bijles dan over Citotraining. Desalniettemin blijft het doel: betere scores halen op toetsen.

Stichting Moskee Nasser biedt sinds kort entree- en Citotoets trainingen voor kinderen uit groepen 7 en 8. Kinderen voelen zich zekerder van zichzelf en wat ze kunnen, waardoor ze dit ook kunnen laten zien bij de Cito en later in de brugklas.

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en of entree/cito-toetstraining kunt u mailen naar; onderwijs@moskeenasser.nl

Tijdens schoolvakanties is er geen entree/citotoetstraining of huiswerkbegeleiding.