Jongerenonderwijs

Islamitische lessen in het Nederlands

Het vergaren van kennis is een verplichting voor iedere moslim.  Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeetﷺ heeft gezegd:‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’ [Sahih Muslim, e.a]

De enige reden waarom een moslim kennis moet vergaren is om zo dicht mogelijk bij Allah te komen. Door het perfectioneren van zijn/haar aanbiddingen en het gedrag, hoopt een dienaar de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Het mag daarom nooit zo zijn dat een dienaar kennis opdoet om status te verkrijgen of om anderen te weerleggen. Kennis is de fundering voor iedere moslim, deze maakt hem standvastig in zowel zijn religieuze beleving als binnen de sociaal maatschappelijke cirkel waar een ieder van ons zich bevindt.

En daarom biedt Stichting Moskee Nasser Veenendaal veel aandacht aan de religieuze vorming van haar jongeren. Doordat de meeste broeders en zusters in deze doelgroep de Arabische taal niet machtig zijn, worden al de lessen in de Nederlandse taal gedoceerd, laagdrempelig en begrijpelijk.

Kennis vergaren is een plicht voor iedere moslim

Stichting Moskee Nasser verzorgt wekelijks op maandagavond Islamitische lessen in het Nederlands voor broeders en zusters vanaf 12 jaar en ouder. De lessen beginnen om 18:00 uur tot ca. 20:00 uur.

Aan deze lessen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar bepaald. Het lesgeld dient vooraf in een keer (of gedeeltelijk) bij de inschrijving betaald te worden.

Inschrijven
Voor meer informatie en inschrijven kunt je terecht op de volgende site: http://www.academy.moskeenasser.nl.

Cursus arabische taal

Stichting Moskee Nasser verzorgt elke maandagavond en donderdagavond Cursus Arabische taal voor broeders en zusters vanaf 12 jaar en ouder, (met enige basiskennis van de Arabische taal). De lessen beginnen om 20:00 uur tot ca. 21:30 uur.

Aan deze lessen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar bepaald. Het lesgeld dient vooraf in een keer (of gedeeltelijk) bij de inschrijving betaald te worden.

Inschrijven
Voor meer informatie en inschrijven kunt je terecht op de volgende site: http://www.academy.moskeenasser.nl.