Kinderonderwijs

“Lees in de naam van uw heer, de schepper” waren allereerste woorden waarmee de openbaring werd geopend. In een overlevering van de profeet ﷺ zegt hij “ kennis opdoen is een plicht voor iedere moslim”. Naast deze vers en overlevering, zijn er in de Koran en de Soennah talloze gelijksoortige openbaringen waarin kennis vergaren tot de verplichte zaken behoort.

Het werken aan een succesvol onderwijs is de verantwoordelijkheid van ons allen, zowel het bestuur van de moskee, de imam, de onderwijscommissie, de vrijwilligers maar vooral ook de ouders.

Binnen ons moskee beogen wij twee doelstellingen te bewerkstelligen:
1. Het leren van het minimale niveau van de Arabische taal zodanig dat het kind goed kan lezen en schrijven;
2. Kennis opdoen over fundamentele zaken binnen de geloofsleer en de praktisering van bepaalde rituelen die de moslim verplicht hoort te kennen ongeacht zijn intellectueel kennisniveau.

Stichting Moskee Nasser verzorgt daarom wekelijks Islamitisch en Arabisch onderwijs voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder. Het onderwijs wordt gegeven op zondag van 9:00 tot 15:00 uur.

Aan deze lessen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar bepaald door de onderwijscommissie.

Het lesgeld dient vooraf in een keer (of gedeeltelijk) bij de inschrijving betaald te worden.

Inschrijven
Voor het samenstellen van de lesroosters is het van belang dat u uw kind(eren) tijdig inschrijft. U kunt dit doen door een inschrijfformulier in te vullen. Het formulier is beschikbaar bij het bestuur of deze downloaden van ons internetsite en in te vullen en deze zo snel mogelijk inleveren bij de Onderwijscommissie.

Meer informatie?
Het onderwijs wordt geregeld door het onderwijscommissie. Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot het onderwijscommissie te wenden.

Voor meer informatie over het onderwijs en de bijdrage kunt u contact opnemen met de onderwijscommissie via onderwijs@moskeenasser.nl.