Moskeebijdrage (Shart)

Stichting Moskee Nasser krijgt geen enkele subsidie. De moskee is volledig afhankelijk van de contributies, giften en donaties en daarom hebben wij uw steun hard nodig. Elke moslim die woonachtig is in Veenendaal en omstreken die een inkomen geniet is verplicht een bijdrage te leveren. Stichting Moskee Nasser heeft het recht degenen die niet betalen aan te spreken om alsnog te betalen.

Toon uw dankbaarheid aan Allah door het geld waarmee Hij jou heeft begunstigd uit te geven voor een van Zijn huizen. En denk niet dat jouw rijkdom afneemt door een bijdrage aan de moskee te geven. Het zorgt juist voor een toename en het behoud ervan, zoals onze geliefde profeet (salla Allahoe alaihi wasalaam) heeft gezegd; “Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven) van sadaqa.” (Moeslim).

De profeet, vrede zij met hem, zegt in dit geval het volgende: “een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

De profeet, vrede zij met hem, zegt in dit geval het volgende: “een ieder die een goede sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in iedere aar zitten honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend.
De Koran – Soerah (2) al-Baqarah [aayah 261]

Djazakallahoe ghairan voor uw financiële bijdrage!
U kunt uw contributie overmaken op: NL47 RABO 0365 1193 34 t.n.v. Stichting moskee Nasser te Veenendaal, vergeet niet om uw naam te vermelden.

U kunt ook een machtigingsformulier (zie rechts – Shart) downloaden. Nadat u deze heeft uitgeprint, ingevuld en opgestuurd, zullen wij maandelijks automatisch het door u opgegeven bedrag van uw rekening afschrijven.

Doneren vanuit het buitenland IBAN: NL47 RABO 0365 1193 34 BIC:RABONL2U

Voor meer informatie kunt u mailen naar administratie@moskeenasser.nl