Ouderenonderwijs

    • Taallessen Arabisch

Het vergaren van kennis is een verplichting voor iedere moslim.  Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeetﷺ heeft gezegd:‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’ [Sahih Muslim, e.a]De enige reden waarom een moslim kennis moet vergaren is om zo dicht mogelijk bij Allah te komen. Door het perfectioneren van zijn/haar aanbiddingen en het gedrag, hoopt een dienaar de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Het mag daarom nooit zo zijn dat een dienaar kennis opdoet om status te verkrijgen of om anderen te weerleggen. Kennis is de fundering voor iedere moslim, deze maakt hem standvastig in zowel zijn religieuze beleving als binnen de sociaal maatschappelijke cirkel waar een ieder van ons zich bevindt.

Stichting Moskee Nasser Veenendaal biedt veel aandacht aan de religieuze vorming van haar ouderen.

Stichting Moskee Nasser verzorgt wekelijks op zondagmiddag na salaat Dohr Basis Arabische Taal voor ouderen voor ouderen.

    • Koran leren lezen en memoriseren

Allah zegt: Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. Hij weet dat er onder jullie zieken zullen zijn en anderen in het land zullen rondtrekken, zoekende naar de genade van Allah, en anderen die op het pad van Allah strijden. Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. [73:20]

Zoals we zien, beveelt Allah ons Zijn boek, de Koran, te lezen, ondanks redenen en excuses die ons daarvan kunnen weerhouden. Ziekte, werk of zelfs strijden op het pad van Allah is in de ogen van Allah geen geldige reden, waarachter je je mag verschuilen om Zijn Boek niet te lezen!

Binnen de Islam is iedereen verplicht om op zijn minst een stukje van de Koran uit zijn hoofd kent. Dit heet het memoriseren van de Koran. De imam begeleidt elke zondagmiddag een groep ouderen die een stukje van de Koran willen memoriseren. De kracht van het memoriseren zit hem in de herhaling zoals met vele dingen in het leven. Nadat de student het stukje Korantekst uit zijn hoofd kent gaat hij voor een mondelinge overhoring bij de imam zitten. Indien hij dit foutloos heeft gereciteerd mag hij door naar het volgend hoofdstuk, dit gaat zo door totdat hij de hele Koran uit zijn hoofd leert kennen in sha Allah.

Stichting Moskee Nasser verzorgt elke zondagmiddag Hifd koran voor ouderen die de koran willen memoriseren en reciteren.

Inschrijven
Voor meer informatie over Taallessen Arabisch en Hifd Koran en inschrijven kunt u terecht bij het bestuur of de imam.