Overlijden

Stichting Moskee Nasser verzorgt ook de wassing van overledenen. De wassing van de overledene vindt vaak plaats in het ziekenhuis waar de persoon is overleden.

Het wassingproces: het wassen gebeurt door de imam met hulp van de personen van de moskee. Indien de imam niet beschikbaar zijn, dan dient de overledene door familieleden te worden gewassen.

Bij een overlijdensgeval dient de volgende procedure in acht te worden genomen:

1. Moskee (imam) bellen
– Als een persoon in het ziekenhuis komt te overlijden, wordt allereerst de imam (moskee) gebeld.
– Als een persoon thuis komt te overlijden wordt allereerst een arts gebeld of huisartsenpost, daarna wordt de moskee (imam) ingelicht.
– Telefoonnummer moskee: 0318 – 514 140

2. Banque Chaabi (verzekering) bellen
– Bellen naar Banque Chaabi Injad in Parijs
– Telefoonnummer + 33 145 811 616
– Voor de goede registratie heb je de volgende stukken nodig
– Rekeningnummer van Banque Chaabi
– Paspoort en carte nationale van de overledene
– Adres in Marokko voor de begrafenis
– Contactpersoon en zijn telefoonnummer (Nederland/Marokko)

3. Uitvaartverzorger Ouwerkerk bellen
– Mededelen dat een lid van de moskee is overleden in het ziekenhuis of thuis.
– Telefoonnummer Ouwerkerk: 030-29 333 75
– E-mail: info@ouwerkerk-uitvaart.nl